Pan JUDr. Milan Šimek působí jako krajský státní zástupce na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové.

V mé kauze Atelier s jednacím číslem 2T3/2015 vypracoval obžalobu za použití jím zfalšovaných důkazů.
Jednalo se o nepravdivý znalecký posudek soudního znalce pana MUDr. Vladimíra Šupiny a dále se jednalo o hrubě zkreslený znalecký posudek paní soudní znalkyně MUDr. Růženy Hajnové.

Na základě těchto zfalšovaných znaleckých posudků a na základě zkorumpovaného soudního senátu byly prokazatelně nespravedlivě odsouzeny dvě osoby. JUDr. Milan Šimek tedy zneužil pravomoc úřední osoby s tím, že se spoléhal a stále se spoléhá na kolegiální sounáležitost osob činných v trestním řízení. Já to nazývám krytí justiční mafie.

JUDr. Milan Šimek je neobyčejně talentovaný a obávaný demagog a při dosahování svých cílů se neštítí ničeho. Jeho řečnické umění je strhující a jeho propagandistická práce bravurní.

JUDr. Milan Šimek je jedním z hlavních iniciátorů novodobého honu na čarodějnice podle vzoru amerických fašistů. Snaží se za pomoci podvodu implementovat americký fašistický DOST TEST do českého trestního práva.

  

Zdroj: trestní spis 2T3/2015