Sexuolog, pan MUDr. Vladimír Šupina,
v současné době působí jako primář Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

V mé trestní kauze 2T3/2015 projednávané již sedmým rokem u Krajského soudu v Hradci Králové na přímou objednávku pana žalobce, JUDr. Milana Šimka, za částku převyšující 50.000,- kč vyrobil nepravdivý znalecký posudek ve kterém uvádí, že Sexuologická společnost Jana Evangelisty Purkyně vydala stanovisko dle kterého jsou za dětskou pornografii považovány i snímky oblečených nezletilých osob.

Dotazem na předsedu dotčené sexuologické společnosti pana doc. MUDr. Jaroslava Zvěřinu, CSc, nám bylo opakovaně sděleno, že tato sexuologická společnost žádné takové stanovisko nevydala.

Znalecký ústav Psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích popřel existenci takového stanoviska zrovna tak.

Pan MUDr. Vladimír Šupina je tedy podvodník a nechává si za to dobře platit.

 

 

 

Zdroje: trestní spis 2T3/2015
https://www.pldobrany.cz/primariat-ix-odd-11-12-19.html
https://www.cls.cz/spolecnosti-cls-jep?id=84#