JUDr. Josef Urválek – učitel českých státních zástupců ?

 

Pan JUDr. Josef Urválek byl český komunistický prokurátor Státního soudu a později soudce. Je známý jako fanaticky hovořící prokurátor z vykonstruovaných procesů v dobách stalinismu v 50. letech 20. století, například s Miladou Horákovou. Neblaze proslul jako jeden z nejkrutějších a nejbezohlednějších představitelů československé komunistické justice, spojených s politickými procesy 50. let. Nesl přímou zodpovědnost za několik desítek justičních vražd.

V lednu 2020 se provalilo, že paní PROF. JUDR. HELENA VÁLKOVÁ, CSC.,
zmocněnkyně pro lidská práva, exministryně spravedlnosti, horká favoritka na křeslo ombudsmanky, sama rezignovala poté, co historici komunistických represí vytáhli z archivu její článek v časopise Prokuratura z roku 1979, který napsala pod vedením pana JUDr. Josefa Urválka.

Pokud má exministryně spravedlnosti České republiky za sebou školu fanatického prokurátora vykonstruovaných procesů padesátých let, pak stojí za zamyšlení, kolik dalších osob z vysokých pozic české justice a prokuratury má za sebou také takovou ideologickou průpravu.

Že takové úvahy mají své rácio, svědčí i množství podivných odsouzení jež se odehrála v české justici po sametové revoluci. Jen namátkou bych jmenoval podivné znalecké posudky v kauze Kramný, známou kauzu Kájínek a nebo výrobu policií zfalšovaných důkazů v kauze Nečesaný.

Zločiny manželů Stodolových si málem odpykal zcela nevinný manželský pár. Nebýt vyslovené náhody, státní zástupkyně a soud by poslali do vězení, na doživotí, zcela nevinné osoby.

V mé kauze figurují zfalšované důkazy ve formě nepravdivých znaleckých posudků vyrobených na objednávku pana JUDr. Milana Šimka.

Ten, kdo nezažil mlýnek na maso české justice, mi věřit nebude.

homepage

citované zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Urv%C3%A1lek
https://echo24.cz/a/SgfY7/helena-valkova-sluzebnice-kazdeho-rezimu
https://www.vspp.cz/lektor/prof-judr-helena-valkova-csc/