k číslu jednacímu 2T3/2015 dne 14.března 2020

 

 

Já, Pavel Rohel, narozený dne 25. 08. 1960 v Náchodě,

nyní bytem na adrese Karlovo nám. 88, Náchod,

doručovací adresa datová schránka: xqbrfti

 

tímto podávám Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové toto

 

odvolání se

 

proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11.12.2019 v mé trestní věci 2T3/2015.

 

 

kapitola devátá

 

 

 

 

a) logické principy a smysl trestního stíhání

 

b) může žalobce při vyšetřování sám porušit zákon?

 

c) návrh na zahájení trestního stíhání zločinného spolčení

 

d) návrh na zamítnutí obžaloby 1 KZV 12/2014 – 796

 

 

 

 

a) logické principy a smysl trestního stíhání

 

z logiky věci vyplývá, že trestní stíhání a následný možný trest přichází poté, co někdo někomu ublížil, co někdo někomu něco zcizil, či někdo někomu upřel jeho práva. Státní moc pak sjedná nápravu.

 

Těžko si dokážu představit, že by v této kauze byl někdo, kdo by mohl prohlásit, že jsem mu já upřel jeho práva, ač to tak mnozí ve snaze sami sebe vykreslit v lepším světle, dodatečně uvádí.

 

Z logiky věci vyplývá, že pokud jsem nepoškodil něčí zájmy a právě naopak jsem činil jen to, s čím ten druhý souhlasil a žádal to, pak nemůže nastat ani trestní stíhání, jelikož nebyl naplněn důvod trestního stíhání. Státní moc nemá co napravovat, protože spravedlnost porušena nebyla.

 

Je nutno uvést, že policejní zásah dne 4.3.2014 nebyl na popud zobrazovaných nezletilých a nebo jejich rodičů, ale na popud odmítnutého zákazníka, který poptával protizákonná zobrazení.

 

Zde musím uvést skutečnost, že všechny zobrazované osoby a jejich zákonní zástupci navštěvovali můj atelier zcela dobrovolně a za účelem výdělku peněz. Rodiče zcela samozřejmě kontrolovali a případně mazali hotové snímky. A ty peníze skutečně inkasovali, jak bylo předem domluveno.

 

Co se týká informovanosti o účelu focení, neexistuje jeden jediný důkaz, že bych někomu tvrdil něco, co není pravda.  A to mě policie odposlouchávala telefon, e-mail a skype po dobu snad jednoho roku.

 

Nikoho jsem neuváděl v omyl ani v případě tvorby pro weby newstar a teenmarvel a ani v případě tvorby pro soukromé odběratele. Žádný takový důkaz neexistuje.

Naopak je ve spisu řada důkazů které dokazují to, že jsem každého informoval pravdivě. Během hlavního líčení se prováděly důkazy informačních stránek www.komercni-modeling.cz   č. l. 7326-7338 provedeno dne 16. října 2015 na straně 10 hlavního líčení nebo  www.photopavel.cz    č.l. 15055, provedeno dne 12. října 2015 na straně 11 hlavního líčení.

 

Jedna z tehdejších reakcí rodičů na stránky www.komercni-modeling.cz  a www.photopavel.cz  je vidět například zde:

 

 

 

To všechno však skončilo zásahem policejních zakuklenců.

 

4. března 2014 vlítlo do atelieru po zuby ozbrojené komando.

 

Představte si, že vám někdo s černou kuklou na hlavě míří samopalem mezi oči a u toho řve jako smyslů zbavený.

 

Takového strašidla se poleká každý. A co teprve drobná dívenka, která nic takového nikdy nezažila. A to ani ve strašidelném hradu na Matějské pouti ne. Strachy se počůrala chuděra.

 

A touto strašidelnou příhodou otevírám další díl s názvem:

 

 

b) může žalobce při vyšetřování sám porušit zákon?

 

 

Strašení dětí namířenými hlavněmi samopalů nebyla akce jen tak sama o sobě. Celá akce se řvoucími zakuklenci byla součástí plánu pana JUDr. Milana Šimka na zastrašení a ovlivnění budoucích svědků.

 

Akci s ostře nabitými samopaly dal pan doktor Šimek na You tube, aby nastolil atmosféru hrůzy a strachu.

 

Pan doktor Šimek umí zmanipulovat dosud nevyslechnuté svědky velice dobře. Pravděpodobně má v podobných manipulacích bohaté zkušenosti.

 

Já jsem byl uklizen na vazbu, abych nepřekážel.

 

Strach mezi dosud nevyslechnuté svědky šířil pan doktor Šimek i skrze tiskové zprávy. V nich vytruboval do světa, že focení v plavkách je strašný zločin a že úloha rodičů dětí v těchto strašných zločinech bude policií teprve vyšetřována.

 

V tiskových zprávách byl pro rodiče vedle hrozby současně i návod , aby vše svedli na toho Rohela a potom z toho všeho budou venku a navíc mohou žádat po tom Rohelovi finanční odškodnění.

 

Kdo by takovou nabídku nebral že? Místo vlastního trestního stíhání za účast na strašném zločinu focení v plavkách přijmout roli bezbranné oběti pana Rohela.

 

Rytíř na bílém koni, tedy pan doktor Šimek, se už o vše ostatní postaral svým svatým mečem.

 

Jelikož je pan doktor Šimek bezohledný kariérista, musel celou kauzu řádně nafouknout.

Napadlo ho, že pro české soudy použije americký fašistický DOST test, kteří američtí fašisté používají při honech na čarodějnice. Tím pádem bude stíhat fotografování oblečených mladistvých osob jako kdyby to byla pornografie a navíc bude navrhovat vysoké tresty za obchodování s lidmi.

 

Hrozbami vysokých trestů je pan doktor Šimek doslova posedlý a v tomto jeho koníčku si doslova libuje.

 

Zrovna tak mu dělá upřímnou radost, když dostane za mříže nevinné osoby. Že by se shlédl v panu prokurátorovi Urválkovi ?

 

S vědomím beztrestnosti a s vědomím toho, že ho podrží jeho kamarádi z justice (OČTR) musel JUDr. Milan Šimek nějak zařídit výrobu nepravdivých znaleckých posudků, dle kterých by byly snímky oblečených mladistvých dětskou pornografií.

 

Jelikož se nemohl obrátit na jakékoliv znalce, musel si vybrat takové , kteří za patřičnou finanční odměnu vyrobí na zakázku jakoukoliv špinavost.

 

Proto se pan doktor Šimek obrátil na znalkyni MUDr. Růženou Hajnovou a na znalce MUDr. Vladimíra Šupinu.

 

Ti mu vyrobili, každý za částku vyšší jak 50.000,- kč, znalecké posudky na zakázku.

 

MUDr. Růženu Hajnovou si pan JUDr. Milan Šimek vybral pro její pověst ženy, která vidí pornografii prakticky ve všem. Té pak stačilo nalhat, že Nejvyšší soud již vydal rozhodnutí, dle kterého jsou snímky oblečených mladistvých dětskou pornografií.

 

MUDr. Vladimíra Šupinu si pan JUDr. Milan Šimek vybral pro jeho ochotu za peníze lhát, podvádět a za peníze vyrobit jakýkoliv nepravdivý znalecký posudek.

 

Otcovsky veden panem doktorem Šimkem pan doktor Šupina vylhal stanovisko sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dle kterého mají být dětskou pornografií snímky oblečených mladistvých.

Takové stanovisko však neexistuje a pan doktor Šupina je prokázaný lhář a podvodník.

 

Pokud někdo podvádí jako soudní znalec pro účely soudu, pak páchá hned několik trestných činů souběžně. Pokud někdo navádí soudního znalce k vyhotovení nepravdivého znaleckého posudku, páchá zločin navádění k trestnému činu.

 

c) návrh na zahájení trestního stíhání zločinného spolčení

 

tímto žádám ctěný Vrchní soud v Praze, aby naplnil jeho povinnost ze zákona a aby inicioval a

 

zahájil trestní stíhání zločinného spolčení tří osob,

 

1.) pana JUDr. Milana Šimka pro zločiny zneužití pravomoci úřední osoby, dále pro zločin křivého obvinění a dále pro zločin výroby zfalšovaného důkazu k projednávané trestní věci 2T3/2015 a navádění k výrobě nepravdivého znaleckého posudku.

 

Tyto zločiny JUDr. Milan Šimek spáchal jako člen organizované zločinecké skupiny v počtu tří osob, jejichž počet však může během vyšetřování narůst, v době, kdy byl ve funkci dozorujícího státního zástupce a měl tedy dohlížet na zákonnost postupu vyšetřování. On však naopak organizoval výrobu zfalšovaných důkazů.

 

Tato organizovaná zločinecká skupina se vyznačovala dělbou úkolů.

 

2.)  paní MUDr. Růžena Hajnová se na výrobě zfalšovaných důkazů v této zločinecké skupině podílela jako soudní znalkyně tím, že zkreslila výklad textu judikatury Nejvyššího soudu 7 Tdo 1077/2004 ze dne 28.12.2004 ve sbírce soudních rozhodnutí NS č. 35/2005 Sb. rozh. tr., aby takto vyhotovila zkreslený a nepravdivý znalecký posudek na přímou objednávku pana JUDr. Milana Šimka s cílem jiného křivě obvinit. Nepravdivý znalecký posudek vyhotovila (č.l. 12165 až 12548), ačkoliv znala, a svým podpisem ztvrdila, poučení znalce o následcích vyhotovení nepravdivého znaleckého posudku.

 

3.) pan MUDr. Vladimír Šupina  se na výrobě zfalšovaných důkazů podílel jako soudní znalec,, když jeho písemně vyhotovený posudek (č.l. 12551 až 13405) opřel o jím smyšlené a tedy neexistující stanovisko sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Tím vyhotovil nepravdivý znalecký posudek.

Nepravdivý znalecký posudek vyhotovil, ačkoliv znal, a svým podpisem ztvrdil, poučení znalce o následcích vyhotovení nepravdivého znaleckého posudku.

 

Jelikož se jedná o tak zvané zločinné spolčení, vyzývám, při vší úctě, Vrchní soud v Praze, aby dostál jeho oznamovací povinnosti dané ze zákona a dal podnět k zahájení trestního stíhání výše uvedené zločinecké skupiny jak je výše popsáno.

 

 

 

d) návrh na zamítnutí obžaloby  1 KZV 12/2014 – 796

 

 

odůvodnění:

 

Obžaloba s číslem jednacím 1 KZV 12/2014 – 796 v mé trestní věci 2T3/2015 byla vypracována vědomým porušením zákona a je tedy procesně nepoužitelná.

 

Důkazy této obžaloby byly vědomě a cíleně zfalšovány skupinou více osob.

 

Tyto osoby utvořily zločinné spolčení s cílem zneužít pravomoc úřední osoby, navádět k vypracování nepravdivého znaleckého posudku, vypracovat nepravdivý znalecký posudek, ovlivňovat nezávislost soudu, dát jiného trestně stíhat nad a mimo rámec platného trestního zákoníku, mimo rámec platného trestního řádu a mimo rámec Listiny základních práv a svobod, s cílem způsobit jinému škodu velkého rozsahu.

 

odůvodnění podrobně:

 

Krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, pan JUDr. Milan Šimek, jako státní žalobce, vypracoval v mé trestní věci dne 25.2.2015 obžalobu s číslem jednacím 1 KZV 12/2014 – 796 (číslo listu 14348), když před tím vykonával funkci dozorujícího státního zástupce při vyšetřování této mé trestní kauzy policií České republiky.

 

Pilíře napadené obžaloby spočívají ve znaleckých posudcích.

 

Obžaloba se na stranách 58 až 60 opírá o znalecký posudek soudní znalkyně MUDr. Růženy Hajnové. Ta označila za dětskou pornografii i snímky oblečených mladistvých a jak později při hlavním líčení dne 1.12.2015 od čísla listu 15338 uvedla, opírala se o rozhodnutí Nejvyššího soudu, jehož existenci však nebyla schopna dokázat a proto její znalecké zkoumání bylo dvakrát Vrchním soudem označeno jako vadné a procesně nepoužitelné.

 

Při hlavním líčení u Krajského soudu v Hradci Králové dne 16. 10. 2019  se snažila zmást soud tvrzením, že snímek oblečené nezletilé je to samé, jako snímek zobrazující obnažené genitálie.

 

Znalecké zkoumání paní MUDr. Růženy Hajnové nese znaky nepravdivého znaleckého posudku a tento pilíř obžaloby je tady vadný.

 

 

 

Na stranách 60 a 61 se obžaloba opírá o znalecký posudek soudního znalce MUDr. Vladimíra Šupiny který za dětskou pornografii označuje i snímky oblečených mladistvých, přičemž se odkazuje na Stanovisko sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně pro potřeby soudně znaleckých expertiz, aby nakonec pod tíhou důkazů při hlavním líčení dne 8.12.2015 sám MUDr. Vladimír Šupina přiznal, že toto stanovisko nebylo napsáno a neexistuje (od čísla listu 15378, 14. strana protokolu o hlavním líčení).

 

Existenci onoho stanoviska sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně pro potřeby soudně znaleckých expertiz se snažil nově dokázat dne  16. 10. 2019  při hlavním líčení u Krajského soudu v Hradci Králové odkazem na knihu Sexuologie Petr Weiss a kolektiv, nakladatelství GRADA, vydání první, rok 2010.

 

Studiem této knihy ve vědecké knihovně jsem zjistil, že žádné takové stanovisko v uvedené knize není. Pan doktor Šupina je podvodník.

 

Obecně je to tak, že pokud jakýkoliv soudní znalec vypracuje znalecký posudek na základě smyšlených východisek, naplní tak automaticky a bez diskusí znaky zločinu vypracování nepravdivého znaleckého posudku.

 

Není snad ani třeba dodávat, že i znalecké zkoumání MUDr. Vladimíra Šupiny bylo Vrchním soudem dvakrát označeno za vadné a procesně nepoužitelné. Jen se sám podivuji, že sám Vrchní soud již dříve neinicioval trestní stíhání MUDr. Vladimíra Šupiny, když situace kolem celého podvodu s neexistujícím stanoviskem sexuologické společnosti je průzračná jak sklenice pramenité vody.

 

Tedy i druhý pilíř obžaloby je vadný, když tím pilířem je podvod sám.

 

Nyní se vrátím k onomu smyšlenému stanovisku sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jak bylo potvrzeno nakonec i znaleckým posudkem ústavu, žádná sexuologická společnost žádné podobné stanovisko nevydala.

 

Ze strany MUDr. Vladimíra Šupiny se tedy jedná o podvod. Znaky dětské pornografie uvedené v tomto podvodu se však nápadně podobají znakům dětské pornografie uváděné v tak zvaném DOST testu https://en.wikipedia.org/wiki/Dost_test , který využívá justice USA při čarodějnických procesech a dle kterého lze označit za dětskou pornografii prakticky cokoliv.

 

Viz například známá kauza dětské pornografie CALVIN KLEIN https://www.cbsnews.com/news/model-in-calvin-kleins-kiddie-porn-campaign-was-a-sex-offender/

 

Skrze podvod se stanoviskem JEP se tedy obžaloba opírá nikoliv o české trestní zákony, ale opírá se o zákony cizí země, tedy o DOST test, který pro Českou republiku neplatí. Tím žalobce porušil snad všechny základní zákonné principy pro podání obžaloby.

 

Shrnuto, žalobce opřel obžalobu o dva nepravdivé znalecké posudky, z nichž ten šupinův je ryzím podvodem, a dále opřel obžalobu pro stíhání před českými soudy o normy a zákony cizího státu.

Není třeba poučovat ctěný Vrchní soud v Praze o principech trestního stíhání daných trestním zákoníkem, trestním řádem a Listinou základních práv a svobod České Republiky.

 

 

 

Nyní ještě o motivech soudních znalců Hajnové a Šupiny. Těžko si lze představit motiv, proč by si MUDr. Hajnová náhle usmyslela použít jako východisko neexistující rozhodnutí Nejvyššího soudu a neumím si představit motiv, proč by si MUDr. Šupina náhle vybásnil a jako východisko následně použil neexistující stanovisko sexuologické společnosti.

 

Vysvětlení je jednoduché a logické. MUDr. Hajnová byla někým přesvědčena o existenci rozhodnutí Nejvyššího soudu dle kterého jsou i snímky oblečených mladistvých dětskou pornografií. Její chyba spočívala v tom, že si tato tvrzení neověřila z nezávislých zdrojů.

 

 

A MUDr. Šupina? Ten přece musel moc dobře vědět že stanovisko JEP neexistuje (jak byl sám pod tíhou důkazů donucen přiznat při hlavním líčení) a že tedy podvádí. Zde byl však ubezpečen, že tento podvod je krytý přímo orgány činnými v trestním řízení a že tento podvod bude mít i krytí původního senátu Krajského soudu v Hradci Králové, že krytí je už dohodnuto.

 

Kdo byly ty osoby které jednak obelhali MUDr. Hajnovou a dále domluvili s MUDr. Šupinou podvod?

 

Odpověď není těžká. Jednalo se o pana JUDr. Milana Šimka, ten dozoroval vyšetřování kauzy a měl možnost ovlivňovat výrobu důkazů a měl přímý vliv na to, jak budou znalecké posudky vypadat. MUDr. Šupina v protokolu o hlavním líčení na straně 15. uvádí, že svá stanoviska na požádání policie „upřesňoval“.

 

Na základě výše uvedených argumentů, které ostatně vyplývají ze spisu v této trestní věci, lze mít za to, že pan žalobce JUDr. Milan Šimek organizoval falšování důkazů, ovlivňoval soudní znalce, vědomě vypracoval obžalobu na nepravdivých znaleckých posudcích a tato okolnost mu byla známa jelikož on sám byl strůjcem těchto nepravdivých znaleckých posudků a dále vypracoval obžalobu na základě norem a zákonů cizí země když tyto jako autor vtělil do neexistujícího stanoviska sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně a tato společnost neměla ani tušení, že její jméno je zneužíváno pro podvod.

 

 

Proto mi nezbývá nic jiného, než trvat na tom, aby ctěný Vrchní soud v Praze zamítl celou obžalobu číslem jednacím 1 KZV 12/2014 – 796 pro její nezákonnost a zastavil celé trestní stíhání ve věci 2T3/2015, jelikož takové stíhání nesplňuje principy spravedlivého soudního procesu dle Listiny základních práv a svobod

 

 

toto je konec textu mého odvolání se proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové v trestní věci 2T3/2015 ze dne 11.12.2019

 

 

 

s úctou Pavel Rohel dne 14. března 2020

 

tato kapitola bude zveřejněna na internetu

 

home